Docker Hub 缓存地址

https://docker.nju.edu.cn/

Linux使用方法

 1. 对于使用 systemd 的系统,在 /etc/docker/daemon.json 中添加如下内容(如文件不存则新建该文件)
  {
    registry-mirrors: [https://docker.nju.edu.cn/]
  }
 2. 重新启动 dockerd
  sudo systemctl daemon-reload
  sudo systemctl restart docker

检查配置是否生效

​执行 docker info ,如从输出中找到了如下内容,说明配置成功。
Registry Mirrors:
  https://docker.nju.edu.cn/