Index of /pub/knoppix-dvd/


../
md5-old/                      23-Nov-2019 15:24          -
KNOPPIX_V8.6-2019-08-08-DE.iso           10-Aug-2019 21:07     4644143104
KNOPPIX_V8.6-2019-08-08-DE.iso.md5         17-Aug-2019 22:19         65
KNOPPIX_V8.6-2019-08-08-DE.iso.md5.asc       17-Aug-2019 22:27         309
KNOPPIX_V8.6-2019-08-08-DE.iso.sha1        17-Aug-2019 22:20         73
KNOPPIX_V8.6-2019-08-08-DE.iso.sha1.asc      17-Aug-2019 22:27         317
KNOPPIX_V8.6-2019-08-08-DE.iso.sha256       17-Aug-2019 22:21         97
KNOPPIX_V8.6-2019-08-08-DE.iso.sha256.asc     17-Aug-2019 22:27         341
KNOPPIX_V8.6-2019-08-08-EN.iso           17-Aug-2019 16:58     4644143104
KNOPPIX_V8.6-2019-08-08-EN.iso.md5         17-Aug-2019 22:23         65
KNOPPIX_V8.6-2019-08-08-EN.iso.md5.asc       17-Aug-2019 22:27         309
KNOPPIX_V8.6-2019-08-08-EN.iso.sha1        17-Aug-2019 22:25         73
KNOPPIX_V8.6-2019-08-08-EN.iso.sha1.asc      17-Aug-2019 22:27         317
KNOPPIX_V8.6-2019-08-08-EN.iso.sha256       17-Aug-2019 22:27         97
KNOPPIX_V8.6-2019-08-08-EN.iso.sha256.asc     17-Aug-2019 22:27         341
KNOPPIX_V8.6.1-2019-10-14-DE.iso          23-Nov-2019 04:35     4646207488
KNOPPIX_V8.6.1-2019-10-14-DE.iso.md5        23-Nov-2019 05:06         67
KNOPPIX_V8.6.1-2019-10-14-DE.iso.md5.asc      23-Nov-2019 05:10         311
KNOPPIX_V8.6.1-2019-10-14-DE.iso.sha1       23-Nov-2019 05:08         75
KNOPPIX_V8.6.1-2019-10-14-DE.iso.sha1.asc     23-Nov-2019 05:10         319
KNOPPIX_V8.6.1-2019-10-14-DE.iso.sha256      23-Nov-2019 05:09         99
KNOPPIX_V8.6.1-2019-10-14-DE.iso.sha256.asc    23-Nov-2019 05:10         343
KNOPPIX_V8.6.1-2019-10-14-EN.iso          22-Nov-2019 22:44     4646207488
KNOPPIX_V8.6.1-2019-10-14-EN.iso.md5        23-Nov-2019 04:49         67
KNOPPIX_V8.6.1-2019-10-14-EN.iso.md5.asc      23-Nov-2019 04:52         311
KNOPPIX_V8.6.1-2019-10-14-EN.iso.sha1       23-Nov-2019 04:50         75
KNOPPIX_V8.6.1-2019-10-14-EN.iso.sha1.asc     23-Nov-2019 04:52         319
KNOPPIX_V8.6.1-2019-10-14-EN.iso.sha256      23-Nov-2019 04:52         99
KNOPPIX_V8.6.1-2019-10-14-EN.iso.sha256.asc    23-Nov-2019 04:52         343
dpkg-l-dvd-860.txt                 17-Aug-2019 21:44       561218
dpkg-l-dvd-861.txt                 23-Nov-2019 15:28       561435
knoppix-cheatcodes.txt               17-Aug-2019 23:27        10654
packages-dvd.txt                  23-Nov-2019 15:28       561435
packages.txt                    23-Nov-2019 15:28       561435