Index of /solus/shannon/k/korganizer/


../
korganizer-1-10-1-x86_64.delta.eopkg        17-Jul-2018 15:55       1743585
korganizer-1-2-1-x86_64.delta.eopkg        16-Oct-2017 20:02       1516400
korganizer-1-3-1-x86_64.delta.eopkg        10-Nov-2017 19:16       1521721
korganizer-1-4-1-x86_64.delta.eopkg        12-Jan-2018 16:15       1749811
korganizer-1-5-1-x86_64.delta.eopkg        09-Feb-2018 14:29       1756922
korganizer-1-6-1-x86_64.delta.eopkg        09-Mar-2018 13:17       1751370
korganizer-1-7-1-x86_64.delta.eopkg        24-Apr-2018 14:11       1690221
korganizer-1-8-1-x86_64.delta.eopkg        18-May-2018 14:20       1686993
korganizer-1-9-1-x86_64.delta.eopkg        13-Jun-2018 20:54       1744366
korganizer-10-11-1-x86_64.delta.eopkg       18-Aug-2018 14:47       1790883
korganizer-10-12-1-x86_64.delta.eopkg       19-Sep-2018 17:59       1810875
korganizer-11-12-1-x86_64.delta.eopkg       19-Sep-2018 17:59       1163919
korganizer-11-13-1-x86_64.delta.eopkg       16-Oct-2018 11:00       1173631
korganizer-12-13-1-x86_64.delta.eopkg       16-Oct-2018 11:00       1099575
korganizer-12-14-1-x86_64.delta.eopkg       14-Nov-2018 08:40       1217613
korganizer-13-14-1-x86_64.delta.eopkg       14-Nov-2018 08:40       1205229
korganizer-13-15-1-x86_64.delta.eopkg       18-Dec-2018 13:13       1703911
korganizer-14-15-1-x86_64.delta.eopkg       18-Dec-2018 13:13       1731587
korganizer-14-16-1-x86_64.delta.eopkg       15-Jan-2019 15:00       1739477
korganizer-14-17-1-x86_64.delta.eopkg       25-Feb-2019 08:45       1737488
korganizer-15-16-1-x86_64.delta.eopkg       15-Jan-2019 15:01       1137285
korganizer-15-17-1-x86_64.delta.eopkg       25-Feb-2019 08:45       1164868
korganizer-16-17-1-x86_64.delta.eopkg       25-Feb-2019 08:45       1139616
korganizer-16-18-1-x86_64.delta.eopkg       19-Mar-2019 10:19       1152748
korganizer-16-19-1-x86_64.delta.eopkg       07-Apr-2019 08:50       1157261
korganizer-16-20-1-x86_64.delta.eopkg       25-Apr-2019 18:49       1623957
korganizer-16-21-1-x86_64.delta.eopkg       16-May-2019 19:17       1651354
korganizer-16-22-1-x86_64.delta.eopkg       17-Jun-2019 05:46       1676825
korganizer-16-23-1-x86_64.delta.eopkg       26-Jul-2019 22:07       1702863
korganizer-16-24-1-x86_64.delta.eopkg       23-Aug-2019 23:54       1707099
korganizer-16-25-1-x86_64.delta.eopkg       05-Oct-2019 00:01       1706124
korganizer-16-26-1-x86_64.delta.eopkg       26-Oct-2019 02:12       1704348
korganizer-16-28-1-x86_64.delta.eopkg       01-Nov-2019 23:25       1703341
korganizer-17-18-1-x86_64.delta.eopkg       19-Mar-2019 10:19       1104996
korganizer-17-19-1-x86_64.delta.eopkg       07-Apr-2019 08:50       1109401
korganizer-17-20-1-x86_64.delta.eopkg       25-Apr-2019 18:49       1616893
korganizer-17-21-1-x86_64.delta.eopkg       16-May-2019 19:17       1651354
korganizer-17-22-1-x86_64.delta.eopkg       17-Jun-2019 05:46       1676825
korganizer-17-23-1-x86_64.delta.eopkg       26-Jul-2019 22:07       1702863
korganizer-17-24-1-x86_64.delta.eopkg       23-Aug-2019 23:54       1707099
korganizer-17-25-1-x86_64.delta.eopkg       05-Oct-2019 00:01       1706124
korganizer-17-26-1-x86_64.delta.eopkg       26-Oct-2019 02:13       1704348
korganizer-17-28-1-x86_64.delta.eopkg       01-Nov-2019 23:25       1703341
korganizer-18-19-1-x86_64.delta.eopkg       07-Apr-2019 08:50       1071261
korganizer-18-20-1-x86_64.delta.eopkg       25-Apr-2019 18:49       1614581
korganizer-18-21-1-x86_64.delta.eopkg       16-May-2019 19:17       1648982
korganizer-18-22-1-x86_64.delta.eopkg       17-Jun-2019 05:46       1674613
korganizer-18-23-1-x86_64.delta.eopkg       26-Jul-2019 22:07       1700915
korganizer-18-24-1-x86_64.delta.eopkg       23-Aug-2019 23:54       1706083
korganizer-18-25-1-x86_64.delta.eopkg       05-Oct-2019 00:01       1704828
korganizer-18-26-1-x86_64.delta.eopkg       26-Oct-2019 02:13       1702312
korganizer-18-28-1-x86_64.delta.eopkg       01-Nov-2019 23:26       1702265
korganizer-19-20-1-x86_64.delta.eopkg       25-Apr-2019 18:49       1614581
korganizer-19-21-1-x86_64.delta.eopkg       16-May-2019 19:17       1648982
korganizer-19-22-1-x86_64.delta.eopkg       17-Jun-2019 05:47       1674613
korganizer-19-23-1-x86_64.delta.eopkg       26-Jul-2019 22:07       1700915
korganizer-19-24-1-x86_64.delta.eopkg       23-Aug-2019 23:54       1706083
korganizer-19-25-1-x86_64.delta.eopkg       05-Oct-2019 00:01       1704828
korganizer-19-26-1-x86_64.delta.eopkg       26-Oct-2019 02:13       1702312
korganizer-19-28-1-x86_64.delta.eopkg       01-Nov-2019 23:26       1702265
korganizer-19.12.3-35-1-x86_64.eopkg        08-Mar-2020 01:18       2360293
korganizer-2-10-1-x86_64.delta.eopkg        17-Jul-2018 15:55       1743585
korganizer-2-3-1-x86_64.delta.eopkg        10-Nov-2017 19:16       1111721
korganizer-2-4-1-x86_64.delta.eopkg        12-Jan-2018 16:15       1749811
korganizer-2-5-1-x86_64.delta.eopkg        09-Feb-2018 14:29       1756922
korganizer-2-6-1-x86_64.delta.eopkg        09-Mar-2018 13:17       1751370
korganizer-2-7-1-x86_64.delta.eopkg        24-Apr-2018 14:11       1690221
korganizer-2-8-1-x86_64.delta.eopkg        18-May-2018 14:20       1686993
korganizer-2-9-1-x86_64.delta.eopkg        13-Jun-2018 20:54       1744366
korganizer-20-21-1-x86_64.delta.eopkg       16-May-2019 19:17       1621170
korganizer-20-22-1-x86_64.delta.eopkg       17-Jun-2019 05:47       1670929
korganizer-20-23-1-x86_64.delta.eopkg       21-Jul-2019 22:35       1696611
korganizer-20-24-1-x86_64.delta.eopkg       19-Aug-2019 01:20       1702671
korganizer-20-25-1-x86_64.delta.eopkg       28-Sep-2019 23:01       1701736
korganizer-20-26-1-x86_64.delta.eopkg       19-Oct-2019 18:58       1699724
korganizer-20-28-1-x86_64.delta.eopkg       01-Nov-2019 23:26       1698557
korganizer-20.04.0-36-1-x86_64.eopkg        27-Apr-2020 21:38       2378550
korganizer-20.04.0-37-1-x86_64.eopkg        11-May-2020 00:43       2379052
korganizer-20.04.1-38-1-x86_64.eopkg        17-May-2020 22:59       1547827
korganizer-21-22-1-x86_64.delta.eopkg       17-Jun-2019 05:47       1646017
korganizer-21-23-1-x86_64.delta.eopkg       21-Jul-2019 22:36       1672467
korganizer-21-24-1-x86_64.delta.eopkg       19-Aug-2019 01:20       1736731
korganizer-21-25-1-x86_64.delta.eopkg       28-Sep-2019 23:01       1736324
korganizer-21-26-1-x86_64.delta.eopkg       19-Oct-2019 18:59       1734044
korganizer-21-28-1-x86_64.delta.eopkg       01-Nov-2019 23:26       1733549
korganizer-22-23-1-x86_64.delta.eopkg       21-Jul-2019 22:36       1638331
korganizer-22-24-1-x86_64.delta.eopkg       19-Aug-2019 01:20       1712991
korganizer-22-25-1-x86_64.delta.eopkg       28-Sep-2019 23:01       1711628
korganizer-22-26-1-x86_64.delta.eopkg       19-Oct-2019 18:59       1709012
korganizer-22-28-1-x86_64.delta.eopkg       01-Nov-2019 23:26       1708801
korganizer-23-24-1-x86_64.delta.eopkg       19-Aug-2019 01:20       1653975
korganizer-23-25-1-x86_64.delta.eopkg       28-Sep-2019 23:01       1653812
korganizer-23-26-1-x86_64.delta.eopkg       19-Oct-2019 18:59       1650876
korganizer-23-28-1-x86_64.delta.eopkg       01-Nov-2019 23:26       1651329
korganizer-24-25-1-x86_64.delta.eopkg       28-Sep-2019 23:01       1121624
korganizer-24-26-1-x86_64.delta.eopkg       19-Oct-2019 18:59       1119080
korganizer-24-28-1-x86_64.delta.eopkg       01-Nov-2019 23:26       1131337
korganizer-25-26-1-x86_64.delta.eopkg       19-Oct-2019 18:59       931848
korganizer-25-28-1-x86_64.delta.eopkg       01-Nov-2019 23:26       1114209
korganizer-26-28-1-x86_64.delta.eopkg       27-Oct-2019 02:46       1114209
korganizer-26-29-1-x86_64.delta.eopkg       13-Nov-2019 01:28       1262423
korganizer-26-31-1-x86_64.delta.eopkg       04-Jan-2020 04:33       1279719
korganizer-28-29-1-x86_64.delta.eopkg       13-Nov-2019 01:28       1253515
korganizer-28-31-1-x86_64.delta.eopkg       30-Dec-2019 23:06       1278723
korganizer-29-31-1-x86_64.delta.eopkg       30-Dec-2019 23:06       1262731
korganizer-29-32-1-x86_64.delta.eopkg       18-Jan-2020 18:51       1350617
korganizer-3-10-1-x86_64.delta.eopkg        17-Jul-2018 15:55       1743585
korganizer-3-4-1-x86_64.delta.eopkg        12-Jan-2018 16:15       1749811
korganizer-3-5-1-x86_64.delta.eopkg        09-Feb-2018 14:29       1756922
korganizer-3-6-1-x86_64.delta.eopkg        09-Mar-2018 13:17       1751370
korganizer-3-7-1-x86_64.delta.eopkg        24-Apr-2018 14:11       1690221
korganizer-3-8-1-x86_64.delta.eopkg        18-May-2018 14:20       1686993
korganizer-3-9-1-x86_64.delta.eopkg        13-Jun-2018 20:54       1744366
korganizer-31-32-1-x86_64.delta.eopkg       12-Jan-2020 06:09       1203997
korganizer-31-33-1-x86_64.delta.eopkg       01-Feb-2020 08:15       1204411
korganizer-32-33-1-x86_64.delta.eopkg       01-Feb-2020 08:15       998439
korganizer-32-34-1-x86_64.delta.eopkg       23-Feb-2020 10:07       1152217
korganizer-33-34-1-x86_64.delta.eopkg       23-Feb-2020 10:07       1152217
korganizer-33-35-1-x86_64.delta.eopkg       08-Mar-2020 01:18       1191398
korganizer-34-35-1-x86_64.delta.eopkg       08-Mar-2020 01:19       1148438
korganizer-34-36-1-x86_64.delta.eopkg       27-Apr-2020 21:38       1831062
korganizer-35-36-1-x86_64.delta.eopkg       27-Apr-2020 21:39       1865086
korganizer-35-37-1-x86_64.delta.eopkg       11-May-2020 00:44       1866277
korganizer-35-38-1-x86_64.delta.eopkg       22-May-2020 17:54       1294005
korganizer-36-37-1-x86_64.delta.eopkg       11-May-2020 00:44       1053461
korganizer-36-38-1-x86_64.delta.eopkg       17-May-2020 23:00       815981
korganizer-37-38-1-x86_64.delta.eopkg       17-May-2020 23:01       815981
korganizer-4-10-1-x86_64.delta.eopkg        17-Jul-2018 15:55       1604625
korganizer-4-5-1-x86_64.delta.eopkg        09-Feb-2018 14:29       1148718
korganizer-4-6-1-x86_64.delta.eopkg        09-Mar-2018 13:17       1192562
korganizer-4-7-1-x86_64.delta.eopkg        24-Apr-2018 14:11       1550653
korganizer-4-8-1-x86_64.delta.eopkg        18-May-2018 14:20       1548161
korganizer-4-9-1-x86_64.delta.eopkg        13-Jun-2018 20:54       1605562
korganizer-5-10-1-x86_64.delta.eopkg        17-Jul-2018 15:55       1576149
korganizer-5-6-1-x86_64.delta.eopkg        09-Mar-2018 13:17       1090706
korganizer-5-7-1-x86_64.delta.eopkg        24-Apr-2018 14:11       1521585
korganizer-5-8-1-x86_64.delta.eopkg        18-May-2018 14:20       1519189
korganizer-5-9-1-x86_64.delta.eopkg        13-Jun-2018 20:54       1575818
korganizer-6-10-1-x86_64.delta.eopkg        17-Jul-2018 15:55       1545013
korganizer-6-7-1-x86_64.delta.eopkg        24-Apr-2018 14:11       1490609
korganizer-6-8-1-x86_64.delta.eopkg        18-May-2018 14:20       1488765
korganizer-6-9-1-x86_64.delta.eopkg        13-Jun-2018 20:54       1545270
korganizer-7-10-1-x86_64.delta.eopkg        17-Jul-2018 15:55       1090005
korganizer-7-11-1-x86_64.delta.eopkg        18-Aug-2018 14:47       1790883
korganizer-7-8-1-x86_64.delta.eopkg        18-May-2018 14:20       1020101
korganizer-7-9-1-x86_64.delta.eopkg        13-Jun-2018 20:54       1077010
korganizer-8-10-1-x86_64.delta.eopkg        17-Jul-2018 15:55       1047269
korganizer-8-11-1-x86_64.delta.eopkg        18-Aug-2018 14:47       1790883
korganizer-8-12-1-x86_64.delta.eopkg        24-Sep-2018 18:45       1810875
korganizer-8-9-1-x86_64.delta.eopkg        13-Jun-2018 20:54       1033962
korganizer-9-10-1-x86_64.delta.eopkg        17-Jul-2018 15:56       1047269
korganizer-9-11-1-x86_64.delta.eopkg        18-Aug-2018 14:47       1790883
korganizer-9-12-1-x86_64.delta.eopkg        19-Sep-2018 17:58       1810875
korganizer-dbginfo-19.12.3-35-1-x86_64.eopkg    08-Mar-2020 01:18      10860687
korganizer-dbginfo-20.04.0-36-1-x86_64.eopkg    27-Apr-2020 21:38      10890437
korganizer-dbginfo-20.04.0-37-1-x86_64.eopkg    11-May-2020 00:43      10896270
korganizer-dbginfo-20.04.1-38-1-x86_64.eopkg    17-May-2020 22:59      10888103
korganizer-dbginfo-25-26-1-x86_64.delta.eopkg   19-Oct-2019 18:59       7696688
korganizer-dbginfo-32-33-1-x86_64.delta.eopkg   01-Feb-2020 08:15       9512438
korganizer-dbginfo-36-37-1-x86_64.delta.eopkg   11-May-2020 00:44      11273796
korganizer-devel-1-10-1-x86_64.delta.eopkg     17-Jul-2018 15:55        1498
korganizer-devel-1-2-1-x86_64.delta.eopkg     16-Oct-2017 20:02        1324
korganizer-devel-1-3-1-x86_64.delta.eopkg     10-Nov-2017 19:16        1349
korganizer-devel-1-4-1-x86_64.delta.eopkg     12-Jan-2018 16:15        1376
korganizer-devel-1-5-1-x86_64.delta.eopkg     09-Feb-2018 14:29        1398
korganizer-devel-1-6-1-x86_64.delta.eopkg     09-Mar-2018 13:17        1415
korganizer-devel-1-7-1-x86_64.delta.eopkg     24-Apr-2018 14:11        1442
korganizer-devel-1-8-1-x86_64.delta.eopkg     18-May-2018 14:20        1462
korganizer-devel-1-9-1-x86_64.delta.eopkg     13-Jun-2018 20:54        1480
korganizer-devel-10-11-1-x86_64.delta.eopkg    18-Aug-2018 14:46        1815
korganizer-devel-10-12-1-x86_64.delta.eopkg    19-Sep-2018 17:59        1804
korganizer-devel-11-12-1-x86_64.delta.eopkg    19-Sep-2018 17:59        1804
korganizer-devel-11-13-1-x86_64.delta.eopkg    16-Oct-2018 11:00        1798
korganizer-devel-12-13-1-x86_64.delta.eopkg    16-Oct-2018 11:00        1798
korganizer-devel-12-14-1-x86_64.delta.eopkg    14-Nov-2018 08:40        1866
korganizer-devel-13-14-1-x86_64.delta.eopkg    14-Nov-2018 08:40        1866
korganizer-devel-13-15-1-x86_64.delta.eopkg    18-Dec-2018 13:13        2249
korganizer-devel-14-15-1-x86_64.delta.eopkg    18-Dec-2018 13:13        2249
korganizer-devel-14-16-1-x86_64.delta.eopkg    15-Jan-2019 15:01        2243
korganizer-devel-14-17-1-x86_64.delta.eopkg    25-Feb-2019 08:45        2267
korganizer-devel-15-16-1-x86_64.delta.eopkg    15-Jan-2019 15:01        2243
korganizer-devel-15-17-1-x86_64.delta.eopkg    25-Feb-2019 08:45        2267
korganizer-devel-16-17-1-x86_64.delta.eopkg    25-Feb-2019 08:45        2267
korganizer-devel-16-18-1-x86_64.delta.eopkg    19-Mar-2019 10:19        2309
korganizer-devel-16-19-1-x86_64.delta.eopkg    07-Apr-2019 08:50        2258
korganizer-devel-16-20-1-x86_64.delta.eopkg    25-Apr-2019 18:49        2333
korganizer-devel-16-21-1-x86_64.delta.eopkg    16-May-2019 19:17        1960
korganizer-devel-16-22-1-x86_64.delta.eopkg    17-Jun-2019 05:46        1958
korganizer-devel-16-23-1-x86_64.delta.eopkg    26-Jul-2019 22:08        1962
korganizer-devel-16-24-1-x86_64.delta.eopkg    23-Aug-2019 23:54        1887
korganizer-devel-16-25-1-x86_64.delta.eopkg    05-Oct-2019 00:02        1505
korganizer-devel-16-26-1-x86_64.delta.eopkg    26-Oct-2019 02:13        1484
korganizer-devel-16-28-1-x86_64.delta.eopkg    01-Nov-2019 23:26        1471
korganizer-devel-17-18-1-x86_64.delta.eopkg    19-Mar-2019 10:19        2309
korganizer-devel-17-19-1-x86_64.delta.eopkg    07-Apr-2019 08:50        2258
korganizer-devel-17-20-1-x86_64.delta.eopkg    25-Apr-2019 18:49        2333
korganizer-devel-17-21-1-x86_64.delta.eopkg    16-May-2019 19:17        1960
korganizer-devel-17-22-1-x86_64.delta.eopkg    17-Jun-2019 05:46        1958
korganizer-devel-17-23-1-x86_64.delta.eopkg    26-Jul-2019 22:08        1962
korganizer-devel-17-24-1-x86_64.delta.eopkg    23-Aug-2019 23:54        1887
korganizer-devel-17-25-1-x86_64.delta.eopkg    05-Oct-2019 00:02        1505
korganizer-devel-17-26-1-x86_64.delta.eopkg    26-Oct-2019 02:13        1484
korganizer-devel-17-28-1-x86_64.delta.eopkg    01-Nov-2019 23:26        1471
korganizer-devel-18-19-1-x86_64.delta.eopkg    07-Apr-2019 08:50        2258
korganizer-devel-18-20-1-x86_64.delta.eopkg    25-Apr-2019 18:49        2333
korganizer-devel-18-21-1-x86_64.delta.eopkg    16-May-2019 19:17        1960
korganizer-devel-18-22-1-x86_64.delta.eopkg    17-Jun-2019 05:46        1958
korganizer-devel-18-23-1-x86_64.delta.eopkg    26-Jul-2019 22:08        1962
korganizer-devel-18-24-1-x86_64.delta.eopkg    23-Aug-2019 23:54        1887
korganizer-devel-18-25-1-x86_64.delta.eopkg    05-Oct-2019 00:02        1505
korganizer-devel-18-26-1-x86_64.delta.eopkg    26-Oct-2019 02:13        1484
korganizer-devel-18-28-1-x86_64.delta.eopkg    01-Nov-2019 23:26        1471
korganizer-devel-19-20-1-x86_64.delta.eopkg    25-Apr-2019 18:49        2333
korganizer-devel-19-21-1-x86_64.delta.eopkg    16-May-2019 19:17        1960
korganizer-devel-19-22-1-x86_64.delta.eopkg    17-Jun-2019 05:46        1958
korganizer-devel-19-23-1-x86_64.delta.eopkg    26-Jul-2019 22:08        1962
korganizer-devel-19-24-1-x86_64.delta.eopkg    23-Aug-2019 23:54        1887
korganizer-devel-19-25-1-x86_64.delta.eopkg    05-Oct-2019 00:02        1505
korganizer-devel-19-26-1-x86_64.delta.eopkg    26-Oct-2019 02:13        1484
korganizer-devel-19-28-1-x86_64.delta.eopkg    01-Nov-2019 23:26        1471
korganizer-devel-19.12.3-35-1-x86_64.eopkg     08-Mar-2020 01:18        1779
korganizer-devel-2-10-1-x86_64.delta.eopkg     17-Jul-2018 15:55        1498
korganizer-devel-2-3-1-x86_64.delta.eopkg     10-Nov-2017 19:16        1349
korganizer-devel-2-4-1-x86_64.delta.eopkg     12-Jan-2018 16:15        1376
korganizer-devel-2-5-1-x86_64.delta.eopkg     09-Feb-2018 14:29        1398
korganizer-devel-2-6-1-x86_64.delta.eopkg     09-Mar-2018 13:17        1415
korganizer-devel-2-7-1-x86_64.delta.eopkg     24-Apr-2018 14:11        1442
korganizer-devel-2-8-1-x86_64.delta.eopkg     18-May-2018 14:20        1462
korganizer-devel-2-9-1-x86_64.delta.eopkg     13-Jun-2018 20:54        1480
korganizer-devel-20-21-1-x86_64.delta.eopkg    16-May-2019 19:17        1960
korganizer-devel-20-22-1-x86_64.delta.eopkg    17-Jun-2019 05:46        1958
korganizer-devel-20-23-1-x86_64.delta.eopkg    21-Jul-2019 22:35        1962
korganizer-devel-20-24-1-x86_64.delta.eopkg    19-Aug-2019 01:20        1887
korganizer-devel-20-25-1-x86_64.delta.eopkg    28-Sep-2019 23:01        1505
korganizer-devel-20-26-1-x86_64.delta.eopkg    19-Oct-2019 18:59        1484
korganizer-devel-20-28-1-x86_64.delta.eopkg    01-Nov-2019 23:26        1471
korganizer-devel-20.04.0-36-1-x86_64.eopkg     27-Apr-2020 21:38        1784
korganizer-devel-20.04.0-37-1-x86_64.eopkg     11-May-2020 00:43        1791
korganizer-devel-20.04.1-38-1-x86_64.eopkg     17-May-2020 22:59        1804
korganizer-devel-21-22-1-x86_64.delta.eopkg    17-Jun-2019 05:46        1958
korganizer-devel-21-23-1-x86_64.delta.eopkg    21-Jul-2019 22:36        1962
korganizer-devel-21-24-1-x86_64.delta.eopkg    19-Aug-2019 01:20        1887
korganizer-devel-21-25-1-x86_64.delta.eopkg    28-Sep-2019 23:01        1505
korganizer-devel-21-26-1-x86_64.delta.eopkg    19-Oct-2019 18:59        1484
korganizer-devel-21-28-1-x86_64.delta.eopkg    01-Nov-2019 23:26        1471
korganizer-devel-22-23-1-x86_64.delta.eopkg    21-Jul-2019 22:36        1962
korganizer-devel-22-24-1-x86_64.delta.eopkg    19-Aug-2019 01:20        1887
korganizer-devel-22-25-1-x86_64.delta.eopkg    28-Sep-2019 23:01        1505
korganizer-devel-22-26-1-x86_64.delta.eopkg    19-Oct-2019 18:59        1484
korganizer-devel-22-28-1-x86_64.delta.eopkg    01-Nov-2019 23:26        1471
korganizer-devel-23-24-1-x86_64.delta.eopkg    19-Aug-2019 01:20        1887
korganizer-devel-23-25-1-x86_64.delta.eopkg    28-Sep-2019 23:01        1505
korganizer-devel-23-26-1-x86_64.delta.eopkg    19-Oct-2019 18:59        1484
korganizer-devel-23-28-1-x86_64.delta.eopkg    01-Nov-2019 23:26        1471
korganizer-devel-24-25-1-x86_64.delta.eopkg    28-Sep-2019 23:01        1505
korganizer-devel-24-26-1-x86_64.delta.eopkg    19-Oct-2019 18:59        1484
korganizer-devel-24-28-1-x86_64.delta.eopkg    01-Nov-2019 23:26        1471
korganizer-devel-25-26-1-x86_64.delta.eopkg    19-Oct-2019 18:59        1484
korganizer-devel-25-28-1-x86_64.delta.eopkg    01-Nov-2019 23:26        1471
korganizer-devel-26-28-1-x86_64.delta.eopkg    27-Oct-2019 02:47        1471
korganizer-devel-26-29-1-x86_64.delta.eopkg    13-Nov-2019 01:28        1465
korganizer-devel-26-31-1-x86_64.delta.eopkg    04-Jan-2020 04:33        1496
korganizer-devel-28-29-1-x86_64.delta.eopkg    13-Nov-2019 01:28        1465
korganizer-devel-28-31-1-x86_64.delta.eopkg    30-Dec-2019 23:06        1496
korganizer-devel-29-31-1-x86_64.delta.eopkg    30-Dec-2019 23:06        1496
korganizer-devel-29-32-1-x86_64.delta.eopkg    18-Jan-2020 18:51        1531
korganizer-devel-3-10-1-x86_64.delta.eopkg     17-Jul-2018 15:55        1498
korganizer-devel-3-4-1-x86_64.delta.eopkg     12-Jan-2018 16:15        1376
korganizer-devel-3-5-1-x86_64.delta.eopkg     09-Feb-2018 14:29        1398
korganizer-devel-3-6-1-x86_64.delta.eopkg     09-Mar-2018 13:17        1415
korganizer-devel-3-7-1-x86_64.delta.eopkg     24-Apr-2018 14:11        1442
korganizer-devel-3-8-1-x86_64.delta.eopkg     18-May-2018 14:20        1462
korganizer-devel-3-9-1-x86_64.delta.eopkg     13-Jun-2018 20:54        1480
korganizer-devel-31-32-1-x86_64.delta.eopkg    12-Jan-2020 06:09        1531
korganizer-devel-31-33-1-x86_64.delta.eopkg    01-Feb-2020 08:15        1535
korganizer-devel-32-33-1-x86_64.delta.eopkg    01-Feb-2020 08:15        1535
korganizer-devel-32-34-1-x86_64.delta.eopkg    23-Feb-2020 10:06        1540
korganizer-devel-33-34-1-x86_64.delta.eopkg    23-Feb-2020 10:06        1540
korganizer-devel-33-35-1-x86_64.delta.eopkg    08-Mar-2020 01:18        1527
korganizer-devel-34-35-1-x86_64.delta.eopkg    08-Mar-2020 01:18        1527
korganizer-devel-34-36-1-x86_64.delta.eopkg    27-Apr-2020 21:38        1532
korganizer-devel-35-36-1-x86_64.delta.eopkg    27-Apr-2020 21:38        1532
korganizer-devel-35-37-1-x86_64.delta.eopkg    11-May-2020 00:44        1539
korganizer-devel-35-38-1-x86_64.delta.eopkg    22-May-2020 17:54        1549
korganizer-devel-36-37-1-x86_64.delta.eopkg    11-May-2020 00:44        1539
korganizer-devel-36-38-1-x86_64.delta.eopkg    17-May-2020 23:00        1549
korganizer-devel-37-38-1-x86_64.delta.eopkg    17-May-2020 23:00        1549
korganizer-devel-4-10-1-x86_64.delta.eopkg     17-Jul-2018 15:55        1498
korganizer-devel-4-5-1-x86_64.delta.eopkg     09-Feb-2018 14:29        1398
korganizer-devel-4-6-1-x86_64.delta.eopkg     09-Mar-2018 13:17        1415
korganizer-devel-4-7-1-x86_64.delta.eopkg     24-Apr-2018 14:11        1442
korganizer-devel-4-8-1-x86_64.delta.eopkg     18-May-2018 14:20        1462
korganizer-devel-4-9-1-x86_64.delta.eopkg     13-Jun-2018 20:54        1480
korganizer-devel-5-10-1-x86_64.delta.eopkg     17-Jul-2018 15:55        1498
korganizer-devel-5-6-1-x86_64.delta.eopkg     09-Mar-2018 13:17        1415
korganizer-devel-5-7-1-x86_64.delta.eopkg     24-Apr-2018 14:11        1442
korganizer-devel-5-8-1-x86_64.delta.eopkg     18-May-2018 14:20        1462
korganizer-devel-5-9-1-x86_64.delta.eopkg     13-Jun-2018 20:54        1480
korganizer-devel-6-10-1-x86_64.delta.eopkg     17-Jul-2018 15:55        1498
korganizer-devel-6-7-1-x86_64.delta.eopkg     24-Apr-2018 14:11        1442
korganizer-devel-6-8-1-x86_64.delta.eopkg     18-May-2018 14:20        1462
korganizer-devel-6-9-1-x86_64.delta.eopkg     13-Jun-2018 20:54        1480
korganizer-devel-7-10-1-x86_64.delta.eopkg     17-Jul-2018 15:55        1498
korganizer-devel-7-11-1-x86_64.delta.eopkg     18-Aug-2018 14:46        1815
korganizer-devel-7-8-1-x86_64.delta.eopkg     18-May-2018 14:20        1462
korganizer-devel-7-9-1-x86_64.delta.eopkg     13-Jun-2018 20:54        1480
korganizer-devel-8-10-1-x86_64.delta.eopkg     17-Jul-2018 15:55        1498
korganizer-devel-8-11-1-x86_64.delta.eopkg     18-Aug-2018 14:46        1815
korganizer-devel-8-12-1-x86_64.delta.eopkg     24-Sep-2018 18:46        1804
korganizer-devel-8-9-1-x86_64.delta.eopkg     13-Jun-2018 20:54        1480
korganizer-devel-9-10-1-x86_64.delta.eopkg     17-Jul-2018 15:55        1498
korganizer-devel-9-11-1-x86_64.delta.eopkg     18-Aug-2018 14:46        1815
korganizer-devel-9-12-1-x86_64.delta.eopkg     19-Sep-2018 17:59        1804